• جنگجو
 • مسیریاب
 • امدادفضای مشترک
 • امدادگر ب
 • امدادگر الف
 • فوتبالیست سبک وزن
 • فوتبالیست وزن آزاد

جنگجو

 • جنگجو

سر داور : آقای درودیان

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ ربات جنگجو را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز 34سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2البرز 74سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
3البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
4البرز 45سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
5سهند رباتیک31کمیته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرضامتوسطه اول / پسرانه
6سهند رباتیک 21کمیته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرضامتوسطه اول / پسرانه
7سهند رباتیک 12کمیته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرضامتوسطه اول / پسرانه
8ندای اندیشه22سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
9البرز 84سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
10ندای اندیشه 13سلام ندای اندیشهمتوسطه اول / پسرانه
11البرز 24سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
12البرز 15سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
13سلام یوسف آباد 93سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
14سلام یوسف آباد 84سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
15میتی کومان4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
16البرز 64سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
17بوروسلی4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
18AC/DC2سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
19گاما2سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20archarin4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
21سهند رباتیک2کمیته بازی های الکترونیکمتوسطه اول / دخترانه
22naktis4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
23nicks4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
24G1RJ34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
25G1RJ12سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
26سلام البرز33سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
27سلام البرز 21سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
28سلام البرز3سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
29سلام البرز11سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
30ونک جنگجو 14سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
31ونک جنگجو 21سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
32Milita4سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
33جنگنده سبز2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

مسیریاب

 • مسیریاب

سر داور : آقای رفیعی کیا

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ ربات مسیریاب را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز 53سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2البرز 33سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
3البرز 43سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
4تیم 53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
5البرز 23سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
6رباتیک 2 همت4سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
7تیم 33سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
8تیم 24سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
9مازراتی2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10تیم 13سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
11پورشه2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
12سلام یوسف آباد 132سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
13البرز 13سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
14benz2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
15سلام یوسف آباد 113سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
16تیم 41سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
17bmw2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
18سلام یوسف آباد 122سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
19PROGRAMMERS4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
20سلام یوسف آباد 102سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
21BLACK STAR5سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
22AIM3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
23رباتیک 1 همت3سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
24سلام یوسف آباد 153سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
25سهند رباتیک1کمیته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرضامتوسطه اول / پسرانه
26سلام یوسف آباد 142سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
27Spline3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
28Straight4سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
29Forward3سلام صادقیهمتوسطه اول / پسرانه
30سلیمه4سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
31Gibor3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
32تتا3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
33Masimo3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
34ESLAM GLF13سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
35ESLAM GLF24سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
36ESLAM GLF34سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
37رباتیک سبز 54سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
38S.K.C3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
39رباتیک سبز 45سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
40robotic girls3سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
41رباتیک سبز 34سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
42amazing girls2سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
43رباتیک سبز 24سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
44رباتیک سبز 15سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
45robo.s114سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
46سلام اسلام دوره دوم ( رباتیک ، Eslam X )5سلام اسلاممتوسطه دوم / پسرانه
47robo.s104سلام صادقیهمتوسطه دوم / پسرانه
481,2,31سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
49نیسان آبی3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
50پیکان گوجه ای3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
51سلام یوسف آباد 32سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
52رباتیک 2 همت3سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
53رباتیک 1 همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
54Hyper team2متوسطه دوم / دخترانه
55میس جیکوب3سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
56hyperteam0فرزانگان5متوسطه دوم / دخترانه
57G2RM21سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
58G2RM12سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
59sabz R13سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
60SBZ R13سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

امدادفضای مشترک

 • امدادفضای مشترک
 • امدادفضای مشترک

سر داور : آقای مرتضی فغانی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ امداد فضای مشترک را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1ESLAM4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
2سلام یوسف آباد 165سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
3تیم 14سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
4commandos2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
5IR-FORCE4سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
6error4042سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
7fotnite2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
8matrix2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
9avengers2سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
10salamsadr34سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
11البرز 13سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
12salamsadr4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
13سلام یوسف آباد 172سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
14salamsadr25سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
15Nova3فرزانگان2متوسطه اول / دخترانه
16Evan5فرزانگان2متوسطه اول / دخترانه
17زین الدین 23سلام زین الدینمتوسطه دوم / پسرانه
18سلام یوسف آباد 15سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
19زین الدین 14سلام زین الدینمتوسطه دوم / پسرانه
20IR-FORCE-31سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
21IR-FORCE-21سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
22IR-FORCE-11سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
23کواسپیس4دبیرستان سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه
24ونک4سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
25Lynx4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
26Andromeda3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
27اس-پاور2سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
28یونی ورس4سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه

امدادگر ب

 • امدادگر ب
 • امدادگر ب

سر داور : آقای مهدی پور

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ امدادگر ب را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت

امدادگر الف

 • امدادگر الف
 • امدادگر الف

سر داور : آقای مهدی پور

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ امدادگر الف را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1RESCUE-B3سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
2سلام یوسف آباد 74سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
3RESCUE-A0سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
4IR-FORCE4سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
5Rainbow3سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
6رباتیک3سلام`رسالتمتوسطه دوم / دخترانه

فوتبالیست سبک وزن

 • فوتبالیست سبک وزن

سر داور : آقای دائمی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ فوتبال سبک وزن را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1X.ROBOT4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
2ESLSM-UFO4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
3سیمرغ5سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
4رخش4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
5fire light - f45دبیرستان قرزانگان4 تهرانمتوسطه اول / دخترانه
6ESLAM GL5سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
7ESLAM GL25سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
8farzanegan47دبیرستان قرزانگان4 تهرانمتوسطه اول / دخترانه
9سلام یوسف آباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
10F_Dio5سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

فوتبالیست وزن آزاد

 • فوتبالیست وزن آزاد

سر داور : آقای دائمی

در این بخش میتوانید آیین نامه و فرم گزارش فنی مربوط به  لیگ فوتبالیست وزن آزاد را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1IR-Force0سلام ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
2EDQ4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
3ESLAM GSO6سلام اسلاممتوسطه اول / دخترانه
4otogent-heritage f46دبیرستان قرزانگان4 تهرانمتوسطه اول / دخترانه
5intelligents-f45دبیرستان قرزانگان4 تهرانمتوسطه اول / دخترانه
6زین الدین2سلام زین الدینمتوسطه دوم / پسرانه
7فوتبالیست3سلام البرزمتوسطه دوم / پسرانه
8F_Warrior5سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام