رباتیک

 • جنگجو سبک
 • جنگجو میان وزن
 • مسیریاب
 • امدادفضای مشترک
 • امدادگر ب
 • امدادگر الف
 • فوتبالیست سبک وزن
 • فوتبالیست وزن آزاد

جنگجو سبک

 • جنگجو سبک

سر داور : وحید طاووسی

مسابقه ربات های جنگجو همواره یکی از جذابترین رویدادهای رباتیک است. در این مسابقه دو ربات وارد میدان نبرد می‌شوند و به فرمان کاربر خود سعی می‌کنند یکدیگر را از میدان به در کنند. در مسابقات جنگجو سلام کاپ دو وزن از این سبک مسابقه انتخاب شده است. وزن سبک و متوسط. این‌ها معمولاً ربات های کم هزینه تری هستند و از لحاظ فنی نیز پیچیدگی کمتری دارند و بنابر این برای شرکت کنندگان دانش آموز مناسب تر هستند. این مسابقه به نحوی برگزار می‌شود که فقط یک روبات برنده از زمین بیرون بیاید و هیچگونه امتیاز شماری وجود ندارد. در نهایت اگر روبات‌ها نتوانند در زمین مسابقه بر یکدیگر غلبه کنند، روباتی که سبک‌تر باشد برنده خواهد بود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز61سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2البرز 62سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
3Blizzard2ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
4کرگدن1ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
5بابکت3ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
6البرز 55سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
7البرز 43سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
8rock0دانشجامتوسطه اول / پسرانه
9البرز 34سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
10جنگجو یوسف اباد 14سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
11البرز 24سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
12جنگجو یوسف اباد 21سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
13جیپ4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
14البرز 15سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
15تانک4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
16فایتر سما4سمامتوسطه اول / دخترانه
17سما 15سمامتوسطه اول / دخترانه
18سلام سلیمه (ربات جنگنده)3سلام سلیمهمتوسطه اول / دخترانه
19G1RJ54سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
20G1RJ44سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
21G1RJ33سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
22G1RJ25سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
23G1RJ13سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
24جنگنده نقره ای5سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
25جنگنده سبز3سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
26جنگنده طلایی5سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
27جنگنده برتر5سلام سبزمتوسطه اول / دخترانه
28Elix2دبیرستان شهید مدرسمتوسطه دوم / پسرانه
29IR-FORCE3دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
30مدرسه فکوری 12مدرسه فکوریمتوسطه دوم / پسرانه
31سهند رباتیک5كميته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرستان شهرضامتوسطه دوم / پسرانه
32جنگجوی سلام البرز - 11متوسطه دوم / پسرانه
33جنگجوی سلام البرز - 22متوسطه دوم / پسرانه
34rockstar2ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
35جنگجويان ياسين2ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
36AmirRobot1سلام ندای اندیشهمتوسطه دوم / پسرانه
37sabzr82سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
38sabzr74سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
39ربات جنگجو سلام ونک0سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

جنگجو میان وزن

 • جنگجو میان وزن

سر داور : وحید طاووسی

مسابقه ربات های جنگجو همواره یکی از جذابترین رویدادهای رباتیک است. در این مسابقه دو ربات وارد میدان نبرد می‌شوند و به فرمان کاربر خود سعی می‌کنند یکدیگر را از میدان به در کنند. در مسابقات جنگجو سلام کاپ دو وزن از این سبک مسابقه انتخاب شده است. وزن سبک و متوسط. این‌ها معمولاً ربات های کم هزینه تری هستند و از لحاظ فنی نیز پیچیدگی کمتری دارند و بنابر این برای شرکت کنندگان دانش آموز مناسب تر هستند. این مسابقه به نحوی برگزار می‌شود که فقط یک روبات برنده از زمین بیرون بیاید و هیچگونه امتیاز شماری وجود ندارد. در نهایت اگر روبات‌ها نتوانند در زمین مسابقه بر یکدیگر غلبه کنند، روباتی که سبک‌تر باشد برنده خواهد بود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1بلدوزر1ندای اندیشه دوره اولمتوسطه اول / پسرانه
2آذرخش51زینمتوسطه دوم / پسرانه
3سهند رباتیک5كميته بازی ها و ورزش های الکترونیک شهرستان شهرضامتوسطه دوم / پسرانه

مسیریاب

 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب
 • مسیریاب

سر داور : احسان باقرزاده

ماشین کنترلی، از محبوب ترین اسباب بازی های بچگی بود. اینکه فرمان یک وسیله مکانیکی در دست ما باشد حس خوبی داشت. هیجان وقتی بیشتر می شد که این ماشین، کنترل از راه دور باشد، بدون سیم. همین علاقه که از کودکی با ما بوده باعث شده تا دیدن یک ماشین کنترلی که خودش روی یک مسیر حرکت می کند، توجه ما را جلب کند، آن هم بدون کنترل!
بله، انگار دیگر ما آن را کنترل نمی کنیم، انگار فرمان دست خودش است. برای همین نامش شده روبات مسیریاب یا تعقیب خط. خیلی جذابتر از ماشین کنترلی هم شده است.
اما این فقط ظاهر ماجراست، چون برنامه ای که این روبات، به کمک آن، راه را پیدا می کند را نیز یکی از ما نوشته است و این یعنی، هنوز فرمان در دست ماست.
مغز روبات تعقیب خط، آیسی میکروکنترلر آن است که برنامه اش را روی کامپیوتر نوشته ایم و بعد به کمک یک پروگرمر، روی آیسی برنامه ریزی شده است. کار این برنامه، بررسی حسگرهای روبات است که معمولا بازتاب اشعه مادون قرمز را شناسایی میکند. تصمیمگیری برای حرکت موتورهای روبات هم به عهده همین برنامه است که روی آی سی بارگذاری میشود. این برنامه، همیشه جلوی روبات را با خط و مسیر، در یک جهت نگه میدارد و فرمان جلو رفتن را صادر میکند. هر زمان که روبات از مسیر منحرف شود، برنامهی روی آیسی، این اتفاق را از وضعیت حسگرهای مادون قرمز تشخیص داده و به روبات، فرمان چرخش به سوی مسیر را می دهد تا انحراف به وجود آمده اصلاح شود. این کار تا زمانی که روبات به پایان مسیر برسد ادامه پیدا می کند.
در مسابقات این روباتها، روباتی که مسیر را در کمترین زمان و بدون خطا طی کند، برنده خواهد بود.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1مسیریاب یوسف اباد 83سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
2IR-FORCE-1013فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
3مسیریاب یوسف اباد 72سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4مسیریاب یوسف اباد 62سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5همت 44دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
6تیم53سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
7مسیریاب یوسف اباد 51سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
8همت 35دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
9تیم34سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
10مسیریاب یوسف اباد 43سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
11همت25دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
12تیم42سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
13مسیریاب یوسف اباد 34سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
14تیم22سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
15امام جواد (ع)23امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
16مسیریاب یوسف اباد 23سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
17تیم12سلام سهروردیمتوسطه اول / پسرانه
18مسیریاب یوسف اباد 13سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
19البرز 45سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
20البرز 34سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
21البرز 25سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
22پیکان گوجه ای5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
23امام جواد (ع)13امام جوادمتوسطه اول / پسرانه
24البرز 15سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
25رنو پی کی5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
26همت 15دبیرستان دوره اول سلام همتمتوسطه اول / پسرانه
27مینی ماینر5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
28البرز50سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
29ژیان4سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
30رباتیک 23متوسطه اول / پسرانه
31رباتیک 14متوسطه اول / پسرانه
32نیسان آبی5سلام صدرمتوسطه اول / پسرانه
33مسیریاب یوسف اباد 93سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
34IR-FORCE-1024فرزندان ایران زمینمتوسطه اول / پسرانه
35فریا2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
36فرزمسیر2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
37ESLAM GLF53اسلاممتوسطه اول / دخترانه
38نیکا2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
39ESLAM GLF43اسلاممتوسطه اول / دخترانه
40پردیس2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
41ESLAM GLF23اسلاممتوسطه اول / دخترانه
42تینا2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
43ESLAM GLF13اسلاممتوسطه اول / دخترانه
44ESLAM GLF32اسلاممتوسطه اول / دخترانه
45G1RM34سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
46G1RM23سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
47G1RM15سلام گلبانگمتوسطه اول / دخترانه
48سما یک3سمامتوسطه اول / دخترانه
49درسا فرز2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
50مدرسه قیاس1مدرسه قیاسمتوسطه اول / دخترانه
51فرزان مسیر2دبیرستان فرزانگان6 دوره اولمتوسطه اول / دخترانه
52پورشه5سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
53برخط2ياسينمتوسطه دوم / پسرانه
54بنز3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
55صادقیه پنج6متوسطه دوم / پسرانه
56صادقیه چهار6متوسطه دوم / پسرانه
57مسیر یاب سلام یوسف آباد 22سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
58مسیر یاب سلام یوسف آباد 12سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
59مدرسه فکوری 22مدرسه فکوریمتوسطه دوم / پسرانه
60رباتیک همت4سلام همتمتوسطه دوم / پسرانه
61مسیر یاب سلام یوسف آباد 31سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
62مازراتی3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
63بی ام و3سلام دیباجیمتوسطه دوم / پسرانه
64آذرخش31زینمتوسطه دوم / پسرانه
65Najm 22سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
66Najm 13سلام نجم الثاقبمتوسطه دوم / پسرانه
67sabzr63سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
68sabzr54سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
69sabzr44سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
70آبسال4دبیرستان آبسالمتوسطه دوم / دخترانه
71sabzr33سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
72HEXAGONAL1معلممتوسطه دوم / دخترانه
73مسیریاب2-سما13دبیرستان دخترانه سما1متوسطه دوم / دخترانه
74sabzr25سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
75مسیریاب1-سما12دبیرستان دخترانه سما1متوسطه دوم / دخترانه
76sabzr15سلام سبزمتوسطه دوم / دخترانه
77G2RM25سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
78ربات مسیریاب32سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
79G2RM15سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
80ربات مسیریاب 22سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
81G2RM32سلام گلبانگمتوسطه دوم / دخترانه
82ربات مسیریاب 12سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه

امدادفضای مشترک

 • امدادفضای مشترک
 • امدادفضای مشترک

سر داور : محمدرضا نظری

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1البرز3سلام البرزمتوسطه اول / پسرانه
2Ferdowsi25فردوسی حکیممتوسطه اول / پسرانه
3کواسپیس یوسف اباد سکندری34سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
4کواسپیس یوسف اباد سکندری 43سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5ESLAM RCS4سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6A.T.G3متوسطه اول / پسرانه
7A.T.A3متوسطه اول / پسرانه
8farzan3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
9evan3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
10radioactive4فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
11nova4فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
12force3فرزانگانمتوسطه اول / دخترانه
13HDY2آزادمتوسطه اول / دخترانه
14HDS2آزادمتوسطه اول / دخترانه
15Helli_Programmer5علامه حلیمتوسطه دوم / پسرانه
16Salam Zeynoddin 22سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه
17Salam Zeynoddin2سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه
18Huracan4علامه حلی 11متوسطه دوم / پسرانه
19CodeX4AllameHelli 11متوسطه دوم / پسرانه
20IR-FORCE 21دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
21IR-FORCE 11دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
22IR-FORCE3دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
23The Paramount4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

امدادگر ب

 • امدادگر ب
 • امدادگر ب

سر داور : نیما صالحی آهنگر

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1A.T.G5متوسطه اول / پسرانه
2A.T.A5متوسطه اول / پسرانه
3Raymand0متوسطه دوم / پسرانه
4امدادگر سلام یوسف آباد4سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
5Salam Zeynoddin4سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه

امدادگر الف

 • امدادگر الف
 • امدادگر الف

سر داور : نیما صالحی آهنگر

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1A.T.A(primary)5متوسطه اول / پسرانه
2A.T.A4متوسطه اول / پسرانه
3A.T.G5متوسطه اول / پسرانه
4امداگر سلام یوسف اباد4سلام یوسف آبادمتوسطه اول / پسرانه
5ESLAM RLS5سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
6IR-FORCE4دبیرستان سلام ایران زمینمتوسطه دوم / پسرانه
7آذرخش23زینمتوسطه دوم / پسرانه
8سلام ونک امدادگر6سلام ونکمتوسطه دوم / دخترانه
9S.F.R4سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه
10Robust5سلام فرمانیهمتوسطه دوم / دخترانه

فوتبالیست سبک وزن

 • فوتبالیست سبک وزن
 • فوتبالیست سبک وزن

سر داور : محمد هادی شیرانی

در مسابقات فوتبالیست دانش آموزی، 2 تیم که هر کدام متشکل از  2 روبات خودکار هستند با هم به رقابت میپردازند. روبات ها باید توپ را تشخیص دهند و به دروازه هایی که با کد رنگی مشخص شده اند گل بزنند. زمین به گونه ای طراحی شده است که شبیه به زمین واقعی فوتبال باشد. روبات های شرکت کننده می بایست کاملا خودکار باشند و به صورت فنی و هوشمندانه توسط سازندگان طراحی و برنامه نویسی شده باشند.

کمیته فنی در بازنویسی قوانین امسال، توجه بیشتری به مهارت‌ها و توانایی​‌های کار جمعی و اشتراک​‌گذاری دانش داشته و تلاش نموده تا ارتباط خود را با تیم​‌ها نزدیک‌تر کرده و به ارتقای سطح دانش فنی و اجتماعی شرکت​‌کنندگان کمک نماید؛ امید است شرکت​‌کنندگان با حضور در مسابقات ضمن یادگیری، لذت ببرند و رشد کنند.

ما و تمام دوستان جوان‌مان در این پروژه به این شعار باور داریم که:

برنده یا بازنده تفاوتی نمی‌کند، تنها آموخته‌هایتان از این مسابقات برای شما می‌ماند.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1ESLAM A5سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
2ESLAM GL6اسلاممتوسطه اول / دخترانه
3فوتبالیست سلام یوسف آباد5سلام یوسف آبادمتوسطه دوم / پسرانه
4hydra4دبیرستان سلام رسالتمتوسطه دوم / دخترانه

فوتبالیست وزن آزاد

 • فوتبالیست وزن آزاد
 • فوتبالیست وزن آزاد
 • فوتبالیست وزن آزاد

سر داور : محمد هادی شیرانی

در مسابقات فوتبالیست دانش آموزی، 2 تیم که هر کدام متشکل از  2 روبات خودکار هستند با هم به رقابت میپردازند. روبات ها باید توپ را تشخیص دهند و به دروازه هایی که با کد رنگی مشخص شده اند گل بزنند. زمین به گونه ای طراحی شده است که شبیه به زمین واقعی فوتبال باشد. روبات های شرکت کننده می بایست کاملا خودکار باشند و به صورت فنی و هوشمندانه توسط سازندگان طراحی و برنامه نویسی شده باشند.

کمیته فنی در بازنویسی قوانین امسال، توجه بیشتری به مهارت‌ها و توانایی​‌های کار جمعی و اشتراک​‌گذاری دانش داشته و تلاش نموده تا ارتباط خود را با تیم​‌ها نزدیک‌تر کرده و به ارتقای سطح دانش فنی و اجتماعی شرکت​‌کنندگان کمک نماید؛ امید است شرکت​‌کنندگان با حضور در مسابقات ضمن یادگیری، لذت ببرند و رشد کنند.

ما و تمام دوستان جوان‌مان در این پروژه به این شعار باور داریم که:

برنده یا بازنده تفاوتی نمی‌کند، تنها آموخته‌هایتان از این مسابقات برای شما می‌ماند.

دانلود فایل قوانین

تیم های شرکت کننده

# نام تیم تعداد اعضا وابستگی مقطع / جنسیت
1ESLAM B6سلام اسلاممتوسطه اول / پسرانه
2ESLAM GSO6اسلاممتوسطه اول / دخترانه
3آذرخش1زینمتوسطه دوم / پسرانه
4Salam Zeynoddin3سلام زین‌الدینمتوسطه دوم / پسرانه
5رباتیک سلام تجریش3سلام تجریشمتوسطه دوم / پسرانه

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام