زمان بندی هفتمین جشنواره سلام کاپ

زمان بندی هفتمین جشنواره سلام کاپ

  • ١٠ آذر

مسابقات سلام کاپ مطابق جدول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد

 

ثبت نام۱ بهمن ۱۳۹۶

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

(تمدید: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶)

اصلاحیه ثبت نامچ۱ اسفند ۱۳۹۶۳ اسفند ۱۳۹۶
ارسال گزارش فنی۱ بهمن ۱۳۹۶۱۰ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات تئوری دختران ( متوسطه اول و دوم)۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات تئوری پسران (  متوسطه اول و دوم)۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی ( دبستان)۲۳ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی دختران ( متوسطه اول و دوم)۲۴ اسفند ۱۳۹۶
مسابقات عملی پسران ( متوسطه اول و دوم)۲۵ اسفند ۱۳۹۶

 

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام