زمان بندی نهمین جشنواره سلام کاپ

زمان بندی نهمین جشنواره سلام کاپ

  • ١٠ آذر

مسابقات ، مطابق جدول زمانبندی مصوب کمیته برگزاری سلام کاپ برگزار خواهد شد.

مسابقات سلام کاپ مطابق جدول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد:

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تاریخ

روز

ساعت شروع

 

مسابقات پروژه های دانش آموزی متوسطه دوم پسران

21 فروردین

پنج شنبه

8:00

مسابقات پروژه های دانش آموزی متوسطه اول پسران

21 فروردین

پنجشنبه

14:00

مسابقات پروژه های دانش آموزی مقاطع متوسطه دختران

22 فروردین

جمعه

8:00

 

مسابقات عملی مقاطع متوسطه دختران

28 فروردین

پنجشنبه

10:00

مسابقات عملی متوسطه اول پسران

29 فروردین

جمعه

8:00

مسابقات عملی متوسطه دوم پسران

29 فروردین

جمعه

14:00

 

مراسم اختتامیه دختران

2 اردیبهشت

سه شنبه

15:00

مراسم اختتامیه پسران

2 اردیبهشت

سه شنبه

17:30

زمان باقی مانده تا آغازهشتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام